")
Yargı Erkinin tarafsızlığı, siyasi bağımsızlığı ve özgürlüğü merkezli Müfit üniversitesinde bir oturum yapıldı.
11/29/2018
30 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen bu oturumda Dr.Verai,Müfit üniversitesi ilmi yönetim kurulu üyesi ve Havza üstadlarından Dr.Rehai.Çalışma ve sosyal refah bakan yardımcı sekreteri Haydari ve Dr. Vahid Mahmudi konuya ilişkin görüşlerini beyen edip konuşmalar yaptılar.