")
گزارش تصویری از روز سوم مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه 1398 در حسینیه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره)
1398/11/09