")
شهادت سرافرازانه سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می کنیم.
1398/10/14
شهادت سرافرازانه سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می کنیم.