")
سرود خواندن و دست زدن در مجالس اعياد ائمّه
پرسش: شركت در مجالس و اماكن مذهبي كه با استفاده از دف مديحه سرائي ائمه اطهار(سلام الله عليهم اجمعين) صورت مي‎گيرد چه حكمي دارد؟
پاسخ: چنانچه دف و کف زدن و مديحه سرايي و ساير خصوصيات، مناسب مجالس لهو و لعب نباشد و موجب وهن مذهب يا مؤمنين يا امکنه مقدسه نباشد، اشکال ندارد والا جايز نيست.