استفتــا
پاسخ: چنانچه تأخیر از سر سال در پرداخت خمس با اجازة فقیه یا نمایندة تام الاختیار او باشد، یا دستگردان شده باشد همان مبلغ بعداً پرداخت شود، چه ارزش پول کم شده باشد یا زیاد، و اگر بدون اجازه و بدون دستگردان باشد باید بالاترین ارزش پول را از زمان تأخیر تا ...
ادامه مطلب
پاسخ: اگر دختر باکره‌ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد بتواند زندگانی خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم‌گیری صحیح در امور زندگی خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند ...
ادامه مطلب
پاسخ: در فرض سوال دختری که قاتل است ارث نمی‌برد ولی پسر و دختر او که نوه‌های فوت شده هستند ارث می‌برند، پس از برداشتن دیون میت از ترکة او یک هشتم ترکه را زوجه ارث می‌برد و یک ششم ترکه مال پدر و یک ششم مال مادر و بقیه مال نوه‌هاست که پسر دو سهم و دختر یک ...
ادامه مطلب
پاسخ: وام گرفتن با سود اگر تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض مثل: مضاربه، وکالت، مشارکت و جعاله با شرائط آنها که در رساله ذکر شده باشد و در ضمن آن شرط سود معین شده باشد اشکال ندارد.
پاسخ: عالم برزخ جای عمل نیست تا انسان آنجا نماز بخواند و یا کارهای دیگر انجام دهد بلکه آنجا بنا به برخی از روایات جای سؤال و جواب است.
پاسخ: سهم و حق الارث دختر زن اول از پدر خودش بعد از فوت او به برادران و خواهران پدری او، که در حین فوت او زنده بوده‌اند می‌رسد. البته اگر برادر پدر و مادری او زنده بود، ارث خواهرش به او می‌رسید، ولی چون در فرض سؤال، برادر پدر و مادرش فوت کرده است با وجود ...
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه عذر موجه شرعی برای شکستن روزه نداشته‌اید، علاوه بر گرفتن قضای آن روز، باید یکی از سه کار را انجام دهید، که البته اولین آنها که آزاد کردن برده است فعلا موضوعیت ندارد، کار دوم 60 روز روزه گرفتن است که 31 روز آن باید پشت سر هم باشد. کار سوم: ...
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه توانایی روزه گرفتن نداشته‌اید و تا رمضان سال بعد نیز توانایی پیدا نکرده‌اید و کفارة یک «مد» طعام را به فقیر پرداخت کرده‌اید وظیفه‌ای برای قضای روزه‌ها بر عهدة شما نیست و همچنین اگر پیرمرد یا پیرزن باشید و روزه گرفتن برای شما مشقت داشته باشد یا ...
ادامه مطلب
پاسخ: جهت مذکور مجوز خوردن روزه نمی‌شود، می‌توانید صبح زود حدود 25 کیلومتر به سفر بروید و در سفر چیزی بخورید و برگردید و آن روز را «روزه» نباشید، سپس قضای روزه را بعد از ماه مبارک رمضان، تا رمضان سال بعد در زمان مناسب ولو به تدریج انجام دهید.
ادامه مطلب
پاسخ: خیر، بلکه باید احراز شود تمام آبی که از بیرون وارد دهان شده، بیرون ریخته شده وفرو داده نشود و مخلوط شدن با آب دهان، ‌رفع اشکال نمی‌کند.