استفتــا
پاسخ: لازم است در اجاره، تاريخ و مدّت و وجه‎الاجاره نسبت به هر يك از مستأجرين مشخص باشد و فرقی نمی‎كند همه با صيغه واحده خوانده شود يا هر يك جدا و از نظر مقدار زمان فرق نمی‎كند كه كم باشد يا زياد، ولی بايد مشخص شده باشد و صلح منافع نيز با شرايط مذكور اشكال ...
ادامه مطلب
پاسخ: لازم است در اجاره تاریخ و مدت و وجه الاجاره نسبت به هر یک از مستأجرین مشخص باشد، فرق نمی‌کند همه با صیغة واحده خوانده شود یا هر یک جدا و زمان فرق نمی‌کند هر کدام یک هفته باشد یا یکسال یا کمتر و یا بیشتر.
ادامه مطلب
پاسخ: در صورتی که مدت اجاره تمام شده و بعدا اجاره شرعی نگردیده اجره المثل باید پرداخت نماید، البته در صورت اثبات سرقفلی باید با رعایت سرقفلی اجره المثل پرداخت شود.
پاسخ: بر خلاف تصور بسیاری از ما، سفر زیارتی مسلمین از ایران بلکه همه کشورهای دنیا تأثیری چشمگیر در درآمد نظام سعودی ندارد، گرچه برای کاسب‌ها و مردم بازار آن‌ها ممکن است مؤثر باشد، درآمد نظام سعودی تکیه بر تولید انبوه و صادرات بی‌حساب نفت دارد و بی شک تعطیل ...
ادامه مطلب