")
روز دوم مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه 1397 در حسینیه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره)
مراسم‌ ها