")
سومین همایش نکوداشت حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(قدس سره) با موضوع نظام قضائی در توسعه ملی در دانشگاه مفید
مراسم‌ ها