")
Tövhid cəmiyyətinin təlim və mədəniyyət mərkəzi.

Tövhid cəmiyyətinin təlim və mədəniyyət mərkəzi.

 

Tövhid cəmiyyəti təşkil olunduğu ilk gündən indiyə kimi Tehran şəhərində əhəmiyyətli mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmuşdur. Müxtəlif mədəniyyət proqramları və təlim dərslərinin təşkil edilməsi bu mərkəzi Tehranın qərb məntəqəsinnin mədəniyyət nöktəsinə çeviribdir. Hal hazırda qiraət, hifz, quranın şərhi, islam əxlaqı, məsnəvinin şərhi və tanışlıq kimi din və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində təlim kursları keçirilir. Və həmçinin gözəl yazı metodları, kampiyuter və xarici dillərin təlimi kimi islami məharətlər ölkənin  «Tehran universiteti», «Camiə Əl-Quranil-Kərim», «Qumun Müfid universiteti», «islami təbkiğat təşkilatı» və yaxşı xətt yazanlar cəmiyyəti kimi tanınmış elmi-təlim mərkəz və idarələrinin əməkdaşlıqları ilə bu mərkəzdə təşkil olunmaq üzərindədir. Ölkəmizin müasir tarixində islam dininin maarifləri ilə cavanların tanış olmasında Tövhid mərkəzinin əvəzssiz rolu indidə bu mərkəzin dini və mədəniyyət üzrə proqramlarında aydındır. Elə bu cəhətdə dinin müxtəlif münasibətlərinə əsasən tədbirlər qurulur, ölkədə bir çox qruplar üçün qısa sözlər və hədislər çap edilərək mesaj formasında çatdırılır. Həmçinin dini təqvimlərin hazırlanmasında köməklər, təmətto-müfrədə həcci və imamların (ə) qəbirlərinin ziyarətlərinə gedən qafilələr üçün, tədbirlərin təşkilatı və məscidlərin tanışlıqı üçün şagirdlər, ustadlar məntəqə üzrə məktəblərin tərbiyəçilərinin hüzurları ilə Tövhid mərkəzində müdirlərin və digər kadrların və həzrət Ayətullah əl-Üzma Musəvi Ərdəbilinin yolgöstərmələri ilə xüsusi praqramlar icra olunur.