")
Müfidin ülumi-insani universiteti

Müfidin ülumi-insani universiteti tədqiqat və dərs üzrə bir müəssisədir. Və həmçinin hövzəvi universitetin mərkəzinin ən təzəsindən biridir ki, bu məqsədlə 1368 ci ildə (1409 hicri qəməri) müqəddəs Qum şəhərində ən böyük islamı elmi hövzələrinin kanarında tikilmişdir. Onun təşkilatçısı aydın düşünən, qayqı göstərən və uzaq görən müctəhid həzrət Ayətullah əl-Üzma hacı seyyid Əbdul Kərim Musəvi Ərdəbilidir. Universitetin adı isə şiənin böyügü olan və hicrətin dördüncü əsrində yəni islam mədəniyyətinin təzə işıqlandığı əsirdə yaşayan alim, fəqih və mütəkəllim Şeyx Müfidin adı ilə bağlıdır.