")
General məsləhət

Məşhur nəqlə əsasən Allahın Rəsulu (s) o cür əzəməti ilə camaatdan halallıq alıb və sadə bir insanın tələb etdiyi istəyin qarşısında  qisas olunması üçün hazır oldu. Hamı bilir ki, Quranın dəlalətinə əsasən Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt (ə) məsum və heç vaxt onlardan bir günah və xəta baş verməz. Amma həzrət peyğəmbər (s) bu işi görməklə bizlərə camaatın qarşısında necə əməl etməyimizi çatdırmaq istəyir. İcazə verin camaat bunları bizlərdə görsün və bizdə məsuliyyət hissi bilsinlər. Görsünlər ki, biz özümüzü onların qarşısında məsul bilib təşəkkür edirik. İmam Xumeyni buyurardı: Bu camaat bizim üçün bir nemətdirlər, biz həzrət Peyğəmbər (s) və imamlardan (ə) bəlkə üstünük!!. Onlar pak və məsum idilər amma biz isə günahkar. Peyğəmbər və imamların yaşayışında zikr olunan örnəklər söhbət və mənbərlərimizdə yalnız camaata danışmaq üçün deyil ki, bəlkə hamıdan əvvəl özümüz əməl etməliyik. Deməli ixlasla prablemləri qəbul edib etdiyimiz səhflərdən üzr istəyək ki, camaat bizdən razı qaısın. Camaat bizim danışığımızdan sözümüzün xalis olmasını düşünür. Əgər ixlasla üzür istəyib və prablemləri həlli üçün çalışsaq camaat düşünəcək və Allah da bizə kömək edəcəkdir. Səy edək ki, Qiyamət günündə peşimançılıq bizə baş verməsin və gələcək nəsil bizi pis insan kimi xatırlamasınlar