")
oruc
Sual: Əgər bir şəxs orucunu haram bir işlə, məsələn zina etməklə batil edərsə nə iş görməlidir
cavab: Vacib ehtiyata görə gərək toplu kəffarə versin.