Etkinlikler ve Olaylar
Events
Makaleler
Articles
ERBAİN
Erbain, Arapça bir kelime olup kırkıncı gün anlamına gelmektedir. Ama halk dilinde bu kelime söylendiği zaman ilk akla gelen Hz. İmam Hüseyin(a.s)'ın şehadetinin 40. günü yani Sefer ayının 20'sidir. Olay nasıl gelişti; İmam Hüseyin  (a.s ) ve ...
Arşiv ...
Açıklamalar
Remarks
İMAM ALİ'NİN (a.s) ADALETİ
İmam Ali(a.s) özgür bir insan. Özgürlüğü, hakkı ve doğruluğu seven bir şahsiyetti. İşlerini ileriyi düşünerek ve adalet üzerine yapardı. Bir gün ağabeyi Akil, İmama gelerek geçim sıkıntısından dolayı şikayette bulundu ve dedi:  ...
YAŞAMIN HER ALANINDA DOĞRULUK
Biz söylem, amel, düşünce ve niyetde doğru olmakla mükellefiz.  Böylece doğruluk kavramı tedricen toplum arasında hak ettiği yere gelmelidir. Dolayısıyla bir takım riya gibi günahlar ortadan kalkmalıdır. Çünkü, dürüst insan riya yapmaz, ...
İLAHİ KANUNLARIN UYGULANMASINDA CİDDİYET
Peygamber (s.a.a) buyurmuştur :"Hiç bir torpil, kefalet ve yemin kanunların uygulanmasına mani olamaz. aynı şekilde , kanunların yürürlüğe girmesini geciktiremez. Bazı rivayetlerde şöyle gelmiştir.  İslamın ilk dönemlerinde  bir kadın hırsızlık yapar . ...
Arşiv ...
Sorular
Istifta’at
Eşim birkaç kez hamile kalmış ancak muhafaza edilemez sağlık sorunları nedeniyle doktorlar tüp bebek yöntemini önermişlerdir. Benim spermim ve eşimin yumurtalarını laboratuvar ortamında ...
Çocuğun babası sperm sahibi olandır ancak annesi konusunda fakihler arasında farklı görüşler vardır. Bazılarına göre çocuğun annesi yumurta sahibi olan hanımdır bu taktirde eşinizin kardeşi çocuğun dayısı, babası da çocuğun dedesi olur ve her ikisi de ona mahremdir. Bazı fakihlere göre de çocuğun ...
İslam dini kâmil bir din olmasına rağmen neden kölelik meselesine izin vermiş ve onu kaldırmamıştır?
İslam dinindeki kölelikle ilgili konuların hakikatini idrak edebilmek için şu hususa teveccüh etmek gerekir ki, birinin köleleşmesindeki en önemli ve yaygın yol, Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasındaki savaşta Müslümanların, Müslüman olmayanı esir almasıdır. Bunun dışındaki bazı hususlar da ...
Ben bir imalat fabrikasında çalışıyorum. Bu fabrikada imal edilen ürünlerden bazılarına yabancı marka etiketi vuruluyor ve pazarda yabancı ürün olarak satılıyor. Elbette fabrika İran markaları da ...
Eğer siz o fabrikada haram bir iş yapmıyorsanız ve fabrikanın da helal ve haram geliri olursa bu durumda sizin fabrikadan aylık almanız caizdir.
Arşiv ...
Ayetullah el-Uzma Musevi Erdebili’nin (Allah sayesini bozmasın)
eserlerinden oluşan dijital kütüphanenin yeni sürümü
Ayetullah el-Uzma Musevi Erdebili’nin (Allah sayesini bozmasın) eserlerinden oluşan dijital
Kütüphanenin Android ve IOS sistemleri için hazırlanan yeni sürümü kullanıcıların hizmetinde.